Motor YH made in Taiwan

NewDoor cửa mới cho ngôi nhà Việt.

Motor YH made in Taiwan

7,400,000 

AC 220V – Sức nâng 300 kg dùng cho cửa dưới 12 m2

Bộ

7,400,000

AC 220V – Sức nâng 400 kg dùng cho cửa dưới 14 m2

Bộ

8,100,000

AC 220V – Sức nâng 500 kg dùng cho cửa dưới 20 m2

Bộ

9,000,000

AC 220V – Sức nâng 700 kg dùng cho cửa dưới 24 m2

Bộ

15,000,000

AC 220/380V – Sức nâng 1.000 kg dùng cho cửa dưới 35 m2

Bộ

22,500,000

Danh mục: